Uw vastgoed verdient het beste beheer!

U wilt uw leegstaand vastgoed beschermen tegen braak, vandalisme of verval en tegelijkertijd wilt u uw flexibiliteit behouden om snel op kansen in te kunnen spelen. Kies dan voor het leegstandbeheer van Bewaakt & Bewoond. Samen met u kiezen wij de vorm van tijdelijk beheer die het beste aansluit bij uw wensen. Bewaakt & Bewoond biedt diverse diensten aan om uw vastgoed te beschermen:

  • invulling door middel van woon, werk -en opslag;
  • tijdelijke mechanische beveiliging;
  • ontruimingen;
  • surveillance;
  • fotopanelen;
  • anti-climb hekwerken;
  • mobiele cameramasten.

Beheer

Bewaakt & Bewoond legt afspraken juridisch vast door bruikleenovereenkomsten met de tijdelijke gebruikers af te sluiten. Alle tijdelijke bewoners zijn verplicht een inboedelverzekering en aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten en wij houden ons aan de veiligheidseisen van de Brandweer. Daarnaast kan Bewaakt & Bewoond het volledige beheer op zich nemen, zodat u zich niet hoeft bezig te houden met klein onderhoud, schoonmaak van een pand, het onderhouden van groenvoorzieningen en het ontdekken en verhelpen van ruitschade of lekkages, zodat uw pand geen waardevermindering oploopt!

Bewaakt & Bewoond kan een op maat gemaakt plan aan u voorleggen inzake tijdelijke bruikleen voor startende ondernemers, ambachtslieden en kunstenaars. Stalling van boten, caravans en motorvoertuigen is ook een optie voor panden die hier geschikt voor zijn. Wij krijgen met regelmaat verzoeken binnen voor een geschikte film- of fotolocatie. Bij centraal gelegen panden kan het verhuren van parkeerplekken een bron van inkomsten zijn. Bewaakt & Bewoond levert de tijdelijke gebruikers, verzorgt voor u de overeenkomsten en ziet erop toe dat alles volgens afspraak verloopt.

Wilt u meer rendement halen uit uw pand of kostendekkend werken met leegstaand vastgoed? Dan biedt Bewaakt & Bewoond ook alternatieve invullingen.

Keurmerk Leegstandbeheer

Bewaakt & Bewoond is in het bezit van het Keurmerk Leegstandbeheer (KLB) en legt afspraken vast door middel van juridische waterdichte overeenkomsten. Daarnaast is het als tijdelijke bruiklener verplicht om te beschikken over een aansprakelijkheids- en inboedelverzekering.
"Wij bespreken graag uw wensen in een persoonlijk gesprek, waarbij we u vrijblijvend een advies kunnen geven en onze activiteiten nader toe kunnen lichten."