Privacy Verklaring

Uw privacy is belangrijk voor ons.  We hechten veel waarde aan de bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij verzamelen wanneer u van onze diensten gebruik maakt, waarom we deze gegevens nodig hebben en hoe we deze gebruiken.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

Wanneer u zich inschrijft bij Bewaakt & Bewoond vragen wij naar persoonlijke gegevens zoals uw personalia, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Maar ook uw contactpersonen in geval van calamiteiten. Daarnaast maken wij met uw toestemming een kopie van een geldig legitimatiebewijs.

Voor welke doeleinden verzamelen wij uw persoonsgegevens?

We gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, en waar van toepassing, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. We gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

-Inschrijven voor de wachtlijst. Op onze website kunt u zich aanmelden om in aanmerking te komen voor een bepaalde ruimte of voor een bepaald pand. Deze gegevens worden direct opgeslagen in ons beveiligede CRM systeem.

– Uitvoering van de overeenkomsten: We verwerken uw persoonsgegevens om u de diensten van uw keuze te leveren. Deze gegevens worden verwerkt en opgeslagen in ons beveiligde CRM systeem.

– Klantcontact en communicatie: We gebruiken uw gegevens om in verband met onze dienstverlening met u te communiceren via e-mail. Zo ontvangt u van ons facturen en kunnen wij met u betalingsherinneringen sturen, problemen oplossen of om bezichtigingen, controles en andere afspraken door te geven.

– Wettelijke verplichtingen: We kunnen uw informatie verwerken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld het bijhouden van een administratie of om te voldoen aan legitieme verzoeken van bevoegde autoriteiten (bijvoorbeeld politie/justitie).

– Uitvoering van algemene bedrijfsprocessen, intern management en managementrapportage: Om onze bedrijfsactiviteiten te kunnen uitvoeren, gebruiken we uw persoonsgegevens voor algemene bedrijfsprocessen. We verwerken uw gegevens bijvoorbeeld voor archiveringsdoeleinden, verzekeringen, managementrapportages, audits en andere administratieve doeleinden. 

Met wie delen we uw persoonsgegevens?

We delen uw persoonsgegevens met degene met wie u via Bewaakt & Bewoond een bruikleenovereenkomst bent aangegaan. Dit is doorgaans een pandeigenaar of een persoon of instelling die namens de pandeigenaar bevoegd is een bruikleenovereenkomst aan te gaan. Daarnaast kunnen wij uw gegevens doorspelen aan een incassobureau indien u niet aan uw maandelijkse betaling voldoet.

Waar worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Uw persoonsgegevens worden hoofdzakelijk verwerkt door ons personeel op ons hoofdkantoor in Den Haag. Afhankelijk van uw locatie en indien van toepassing kunnen bepaalde gegevens worden verwerkt door lokale kantoren. Uw gegevens worden ingevoerd in een beveiligd CRM systeem welke alleen toegankelijk is voor het personeel van Bewaakt & Bewoond. Ieder personeelslid heeft een verklaring ondertekend waardoor strikte geheimhouding van uw persoonsgegevens gewaarborgd blijft.  De veiligheid van ons CRM systeem wordt regelmatig getoetst en zo nodig aangepast door een gespecialiseerd bedrijf.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist. Wij zijn bijvoorbeeld wettelijk verplicht gegevens zoals kopieën van facturen gedurende zeven jaar te bewaren.

Toegang tot en beheer van uw persoonsgegevens

Als u bepaalde persoonsgegevens zelf wilt inzien, corrigeren of wissen of als u een kopie van uw persoonsgegevens wilt, dan kunt u contact opnemen met ons kantoor in Den Haag via info@bewaaktenbewoond.nl of via 070-3454695. We reageren binnen 5 werkdagen na ontvangst van dergelijke verzoeken.

Bewaakt & Bewoond behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. Derhalve adviseren wij u om regelmatig deze privacyverklaring na te lezen. Deze versie is voor het laatste gewijzigd in oktober 2018