Zoek jij betaalbare werkruimte

op een inspirerende locatie?

Zoek jij tijdelijke woonruimte?

StudentAlert bewaakt uw kostbare bezit.

Bij acute dreiging van braak, vandalisme of kraak kunnen wij per direct tijdelijke bewoning voor u regelen. Aansluitend hierop kunnen wij samen met u bepalen of bewoning gewenst is of u een andere oplossing op maat aanbieden.

 

Zo biedt Bewaakt en Bewoond bij kortstondige leegstand de service StudentAlert, waarbij u voor een heel aantrekkelijk tarief een scherpe student 24/7 toezicht laat houden op uw eigendom. Dit toezicht is effectief, schrikt derden af en is goedkoper dan het inschakelen van een beveiligingsbedrijf. StudentAlert signaleert misstanden zoals pogingen tot vandalisme of diefstal en rapporteert deze aan ons of, indien nodig, direct aan de politie.

 

Op deze manier kan ook uw bouwlocatie worden beveiligd. Bewaakt & Bewoond plaatst dan een wooncabine op het bouwterrein. De ervaring leert dat alleen al door de aanwezigheid van StudentAlert diefstal en vandalisme vrijwel altijd wordt voorkomen.

 

Gecertificeerd toezicht

Wenst u gecertificeerd toezicht, dan kunnen wij u dit, door onze samenwerking met beveiligingspartner (naam?) voor een concurrerende prijs aanbieden. Het is natuurlijk een iets minder voordelige vorm van bewaking, omdat in dat geval een gecertificeerd bewakingsteam 24/7 uw object bewaakt. In voorkomende gevallen kunnen wij een dergelijke beveiliging per direct inzetten.

 

 

Bewaakt en Bewoond

 

Uw partner in leegstandsbeheer

Een pand kan voor een langere periode leeg komen te staan in afwachting van U wilt uw leegstaand vastgoed beschermen tegen braak, vandalisme of verval?

U wilt tegelijkertijd uw flexibiliteit behouden om snel op kansen in te kunnen spelen?

 

En u wilt u weten of uw leegstand toch kan zorgen voor inkomsten?

Kies dan voor het leegstandbeheer van Bewaakt & Bewoond.

Contact

Wij bespreken graag uw wensen in een persoonlijk gesprek, waarbij wij u vrijblijvend een advies kunnen geven en onze activiteiten nader toe kunnen lichten.

Postadres:

Bewaakt & Bewoond

Postbus 85480

2508 CD Den Haag

 

T: 070-3454695

T: 0900-2392258

F: 070-3921365

 

info@bewaaktenbewoond.nl

 

 

Bewaakt & Bewoond

Uw partner in leegstandsbeheer

 

Bewaakt & Bewoond BV is sinds 1997 actief in het tijdelijk beheer van leegstaande panden. Indien u vastgoed beheert dat voor korte of langere tijd leeg staat, loopt u risico op schade aan uw pand door gebrek aan beheer, vandalisme, verval of poging tot kraak. Bewaakt & Bewoond heeft diverse panden door geheel Nederland in tijdelijk beheer. Het kan gaan om woningen, appartementen of een kantorencomplex. Wij hebben ook bijzondere objecten in tijdelijk beheer, denk hierbij aan voormalige theaters en bioscopen, maar ook loodsen en kerken.

Keurmerk leegstandbeheer

Bewaakt & Bewoond is in het bezit van het Keurmerk Leegstandbeheer. Dit keurmerk waarborgt de kwaliteit, betrouwbaarheid en onze transparante werkwijze. De Rijksoverheid, grote woningcorporaties en gemeenten hebben aangegeven nog uitsluitend te werken met bedrijven die het Keurmerk Leegstandbeheer voeren.

 

klachtenformulier

Uw leegstaand vastgoed

verdient het beste beheer

U wilt uw leegstaand vastgoed beschermen tegen braak, vandalisme of verval. U wilt tegelijkertijd uw flexibiliteit behouden om snel op kansen in te kunnen spelen. En u wilt weten of uw leegstand toch kan zorgen voor inkomsten. Kies dan voor het leegstandsbeheer van Bewaakt & Bewoond BV. Samen met u kiezen wij de vorm van tijdelijk beheer die het beste aansluit bij uw wensen. Tijdelijke bewoning, huisvesting van kunstenaars en startende ondernemers, maar ook inkomsten door tijdelijke herbestemming behoren tot de mogelijkheden.

 

  • Zodra u ons belt, kan het beheer per direct geregeld worden
  • Niet méér bewoners en gebruikers in uw pand dan strikt noodzakelijk
  • Geen kosten, ook niet voor de aanleg van tijdelijke voorzieningen
  • Even snel bewaking nodig van pand of bouwterrein? StudentAlert!
  • Geen druktoetsendoolhof, maar 24/7 een vast contactpersoon bij Bewaakt & Bewoond

 

Leegstand? Bel: 070-3454695

 

Bewaakt & Bewoond, al bijna 20 jaar uitsluitend gespecialiseerd in leegstandsbeheer

 

Lees verder

 

Formulier verzenden...

Er is een fout opgetreden in de server.

Formulier ontvangen.

Steeds vaker geven onze opdrachtgevers de voorkeur aan enthousiaste startende ondernemers en kunstenaars voor de invulling van tijdelijke leegstand in hun objecten. Niet alleen worden de leegstandrisico’s beperkt, ook verbetert het de uitstraling van een pand. Het tijdelijk aanbieden van atelierruimtes, kantoorruimtes en werkplekken is een duurzame en maatschappelijk verantwoorde invulling van de kortere of langere periode van leegstand.

 

Een representatief kantoor of een ruim atelier in een uniek pand?

Bewaakt & Bewoond biedt financieel aantrekkelijke en flexibele kantoor- of atelierruimte aan in unieke objecten. Met een tijdelijke bedrijfsruimte heb je de beschikking over een representatief kantoor of een ruim opgezet atelier op een geweldige locatie, maar dan zónder het prijskaartje dat hier normaal gesproken aan hangt. Maar er is meer. Steeds vaker zien we dat er een synergie ontstaat tussen de verschillende werkplekken in een door ons beheerd pand. De een weet een goede advocaat, de ander een goedkope drukker. Je inspireert elkaar en je bedrijf groeit ontspannen naar volwassenheid.

 

Ook voor deze tijdelijke werkruimtes geldt dat je uiteraard bepaalde verantwoordelijkheden hebt met betrekking tot het gebruik. Bekijk onder FAQ de verschillende mogelijkheden die we bieden en wat wij van jou verwachten.

 

Inschrijfformulier

 

Bewaakt & Bewoond beschermt door heel Nederland leegstaande panden door deze aan te bieden als tijdelijke woonruimte. Het kan gaan om een woning of een ruimte in een kantorencomplex of een bijzonder gebouw, zoals een voormalig theater, een bioscoop, een villa of een schoolgebouw. Bewaakt & Bewoond biedt jou de kans op een voordelige en avontuurlijke woonruimte.

 

Hier staat wel wat tegenover. Tijdelijke bewoning is voor vastgoedeigenaren een betrouwbare manier om toezicht te laten houden op hun onroerend goed. Voor bewoners hanteert Bewaakt & Bewoond derhalve een selectieprocedure en tijdens de bewoning onderhouden we regelmatig contact met je. Wij willen dat je je als bruiklener betrokken voelt bij het pand waar je in woont en verantwoordelijk bent voor adequaat toezicht en beheer. Als tijdelijke bewoner ben je regelmatig aanwezig en zorg je ervoor dat jouw woonruimte representatief is. Je controleert het pand op gebreken en zaken als lekkages en gebroken ruiten worden direct gemeld. Verder houd je rekening met bezichtigingen en draag je er zorg voor dat er onderhoudswerkzaamheden verricht kunnen worden.

 

Lees onder FAQ meer over de werkwijze van Bewaakt & Bewoond.

 

Inschrijfformulier

 

Bewaakt & Bewoond | Algemene Voorwaarden | Websiteontwikkeling door De Zaak P.